Nairobi

Njiro, Stephen M.  Marriage, Nairobi style:  with discussion questions.  Nairobi:  Kesho Publications, 1991.  47p.

Netherlands

Berendsen, Nicolette.  Echtscheiding en Marokkaanse vrouwen:  juridische handleiding voor de hulpverlening.  Utrecht, Netherlands:  Rijks Universiteit, Vakgroep Privaatrecht:  Wetenschapswinkel Rechten, 1989.  74p.

Bethlehem, Gerja.  Echtscheiding en Turkse vrouwen:  een juridische handleiding.  Utrecht, Netherlands:  Rijks Universiteit, Vakgroep Privaatrecht:  Wetenschapswinkel Rechten, 1989.  80p.

Bijleveld, W. H.  Erkenning van buitenlandse echtscheidingen.  Zwolle, Netherlands:  W. E. J Tjeenk Willink, 1970.  31p.

Bond van Gescheiden Vrouwen Divortium.  Alimentatie-rapport.  Amsterdam, Netherlands:  [n.p.] 1971.

Buytendijk, Frederik Jacobus Johannes.  Kind en echtscheiding.  Utrecht, Netherlands Antwerpen, Belgium:  Het Spectrum, 1968 [1st c. 1930].  38p.  Children of divorced parent in the Netherlands.

Carton, Martien.  Nog niet gelukkig?:  Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden.  Bussum, Netherlands:  Kern, 1979.  171p.

Cottenjé, Mireille.  Met 13 [i.e. dertien] van tafel.  's-Gravenhage (The Hague), Netherlands:  Nijgh & Van Ditmar;  Antwerpen:  Soethoudt, 1978.  176p.  Divorce, case studies, women in Belgium.

Cronjé, Geoffrey.  Egskeiding en huweliks- en gesinsontbinding;  'n sociologiese studie.  Amsterdam, Netherlands:  N. v. Swets & Zeitlinger, 1933.  326p.

De Nederlandse rechtspraak inzake echtscheiding in het internationaal privaatrecht 1963-1971.  Groningen, Netherlands:  Wolters-Noordhoff, 1971.  143p.

Delleman, Th., & G. W. Meyenfeldt.  Op weg naar een nieuw echtscheidingsrecht.  Kampen, Netherlands:  J. H. Kok, 1969.  52p.

Echtscheidingen in Nederland 1900-1974.  's-Gravenhage (The Hague), Netherlands:  Centraal Bureau voor de Statistiek:  Staatsuitgeverij, 1976.  67p.

Echtscheidingen in Nederland, 1900-1957  (Divorces in the Netherlands, 1900-1957.  Centraal Bureau voor de Statistiek.  Zeist, Netherlands:  W. de Haan, 1958.  65p.

Fournier, E. P.  Kinderen van gescheiden ouders.  Arnhem, Netherlands:  Van Loghum Slaterus, 1963.  195p.

Francken, Peter Antonij.  De kracht van verstek vonnissen bij echtscheiding.  Leiden, Netherlands:  P. J. Mulder, 1892.  63p.

Frijling, B. W.  De dalende huwelijksleeftijd in Nederland.  Utrecht, Netherlands:  [n.p.] 1969.  55p.

Gaay Fortman, Wilhelm Friedrich de.  Herziening van het echtscheidingsrecht.  Alpen aan den Hijn, Netherlands:  N. Samsom, 1947.  32p.

Gesvres, François-Joachim-Bernard Potier, duc de (1692-1757).  Recueil general des pieces contenues au procez de Monsieur le marquis de Gesvres & de Mademoiselle de Mascranni, son epouse.  Rotterdam, Netherlands:  Chez Reinier Leers, 1714.  2 volumes.

Gezinseconomische gevolgen van echtscheiding.  Netherlands:  Den Haag, 1972.

Gisolf, R. C., & A. H. M. Santen.  Notaris, echtscheiding en echtelijke woning:  preadvies.  Deventer, Netherlands:  Kluwer, 1978.  118p.

Grosheide, F. W., & F. J. A. van der Velden.  Uitkering en indexering na echtscheiding:  preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.  Deventer, Netherlands:  Kluwer, 1980.

Gulliver, P. H., ed.  Cross-examinations:  essays in memory of Max Gluckman.  Leiden, Netherlands:  E. J. Brill, 1978.  169p.  Including a chapter “Max Gluckman and the study of divorce” by E. Colson.

Heeresma, Heere, et al.  Gelukkig gescheiden:  echtscheiding in de Nederlandse literatuur.  Amersfoort, Netherlands:  Novella, 1992.  133p.  Fictional Dutch stories including ones on divorce.  299p.

Heidecker, Karl Josef.  Kerk, huwelijk en politieke macht:  de zaak Lotharius II (855-869).  Amsterdam, Netherlands:  [n.p.] 1997.  270p.

Hekman, E. G. A., & A. Klijn.  Samen/gescheiden:  evaluatieonderzoek Buro Echtscheidingen Groningen.  's-Gravenhage (The Hague), Netherlands:  Ministerie van Justitie:  Staatsuitgeverij, 1986.  66p.

Herziening van het echtscheidingsrecht;  zienswijze op het Verslag van de Gespreksgroep ter Bestudering van het Vraagstuk van de Echtscheiding, welke zich in 1957 heeft gevormd op verzoek van de Minister van Justitie.  's-Gravenhage (The Hague):  Centrum voor Staatkundige Vorming, 1963.  41p.

Hoefnagels, Gerardus Petrus.  (Niet) trouwen en (niet) scheiden.  Rotterdam, Netherlands:  Kooyker, 1976.  142p.  (2nd ed., 1978, 155p.)

Hoefnagels, Gerardus Petrus.  Gescheiden meningen:  over huwelijk, samenleven en scheiden.  Rotterdam, Netherlands:  Donker, 1982.  199p.

Hoefnagels, Gerardus Petrus.  Samen trouwen, samen scheiden:  scheidingsbemiddeling als een methode van recht en psychologie.  Zwolle, Netherlands:  Tjeenk Willink, 1986.  104p.

Hugenholtz, Willem.  Maritaal beslag.  Leiden, Netherlands:  E. J. Brill, 1937.  174p.  Attachment & garnishment in divorce in the Netherlands.

Jagt, M. C. van der., & Annemieke M. C. de Wit.  100 [i.e.  Honderd] vragen over echtscheiding.  Utrecht, Netherlands:  Spectrum, 1979.  122p.

Jongh, Gerrit Tammo Jan de.  Echtscheiding en het kind:  nieuwe denkbeelden voor juristen en leeken.  Amsterdam, Netherlands:  Scheltema & Holkema, 1946.  89p.

Kappelhof, Antoinette.  Alimentatie en de som ineens.  's-Gravenhage (The Hauge):  Vuga, 1983.  152p.  Alimony in Europe & domestic relations.

Keijser, Johannes Antonius Maria Pius.  Echtscheiding en fiscus.  Deventer, Netherlands:  Kluwer, 1980.  143p.

Keijser, Johannes Antonius Maria Pius.  Handleiding bij scheiding.  Deventer, Netherlands:  Kluwer, 1975.  154p.

Keulen, J. Annette.  Echtscheidingsprocesdossier.  Nijmegen, Netherlands:  Ars Aequi Libri, 1986.  129p.

Koopmann, Monique W. E.  Echtscheidingsrecht.  Zwolle, Netherlands:  Tjeenk Willink, 1986.  219p.

Koopmann, Monique W. E.  Het nieuwe echtscheidingsrecht.  Zwolle, Netherlands:  W. E. J. Tjeenk Willink, 1971.  81p.  1973, 116p.

Koopmann, Monique W. E.  Het nieuwe echtscheidingsrecht.  Zwolle, Netherlands:  W. E. J. Tjeenk Willink, 1980.  161p.

Kooy, G. A.  Echtscheidingstendenties in 20ste eeuws Nederland inzonderheid ten plattelande.  Assen, Netherlands:  Van Gorcum, 1959.  32p.

Kooy, G. A., & J. H. H. Hasenack.  De echtscheiding in het agrarisch milieu.  Wageningen, Netherlands:  [n.p.] 1961.  63p.

Landelijk Notarieel Studentencongres (19th:  1984:  Utrecht, Netherlands) Notariaat en echtscheiding:  19e Landelijk Notarieel Studentencongres, Utrecht, 13 april 1984.  Amsterdam, Netherlands:  Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap;  Deventer:  Kluwer, 1984.  71p.

Lanschot, Willem Maria van.  Aanteekeningen op de francsche wet van 6 februari 1893.  Leiden, Netherlands:  P. Somerwil, 1893.  111p.

Lenters, Henriëtte.  De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure.  Arnhem, Netherlands:  Gouda Quint, 1993.  375p.

Loos, Peter van der.  Twee ouders, twee huizen:  co-ouderschap na scheiding.  's-Gravenhage, (The Hague), Netherlands:  VUGA, 1985.  131p.

Manting, Dorien.  Dynamics in marriage and cohabitation:  an inter-temporal, life course analysis of first union formation and dissolution.  Amsterdam, Netherlands:  Thesis Publishers, 1994.  223p.

Meyer, G. M. de.  Min en onmin:  mannen en vrouwen over hun omgang aan het einde van de vijftiende eeuw.  Hilversum, Netherlands:  Verloren, 1989.  196p.

Minkenhof, Anna Augusta Leonie, H. Nuytinck & M. van Look.  Preadviezen over het onderhoud na echtscheiding en scheiding van tafel en bed in Nederland en België.  Zwolle, Netherlands:  W. E. J. Tjeenk Willink, 1976.  93p.

Minkenhof, Anna Augusta Leonie.  De wet herziening echtscheidingsrecht.  Groningen, Netherlands:  H. D. Tjeenk Willink, 1971.  165p.

Mourik, M. J. A. van.  Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding.  Zwolle, Netherlands:  Tjeenk Willink, 1997.  585p.

Nevejan, M. A., & J.  H. Huyts, eds.  Echtscheiding.  Bussum, Netherlands:  Paul Brand, 1969.  223p.

Omgangsrecht in verband met scheiding.  Rijswijk, Netherlands:  Emancipatieraad, 1981.  36p.

Onnen, Frank.  En toen zaten we met de brokken:  een documentaire over echtscheiding.  Utrecht, Netherlands:  Het Spectrum, 1979.  303p.

Pålsson, Lennart.  Marriage and divorce in comparative conflict of laws.  Leiden, Netherlands:  Sijthoff, 1974.  345p.

Pålsson, Lennart.  Marriage in comparative conflict of laws:  substantive conditions.  The Hague;  Boston:  M. Nijhoff;  Hihgham, MA:  Distributors for the United States and Canada, Kluwer Boston, 1981.  388p.

Poppel, F. W. A.  Trouwen in Nederland:  een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg-20e eeuw.  Wageningen, Netherlands:  Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouwuniversiteit, 1992.  654p.  Originally presented as the author's doctoral thesis, Landbouwuniversiteit Wageningen, 1992.

Pothaar, Ivo, & Hans Tieken.  Gids voor gescheiden mensen.  Amsterdam, Netherlands:  Bakker, 1982.  176p.

Rappard, Jacob Gabriel, ridder van.  Aanteekeningen op artt.  271, 272, 288, 290 en 1006 van het Burgerl.  Utrecht, Netherlands:  Stoom boek- en steendrukkerij "De Industrie," J.  van Druten, 1880.  64p.

Rapport over het echtscheidings-vraagstuk's-Gravenhage Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 's-Gravenhage (The Hague), Netherlands:  Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1962.  59p.

Rapport van de Commissie tot Advisering over Nogelijke Verbeteringen van het Scheidingsprocesrecht.  Commissie tot Advisering over Mogelijke Verbeteringen van het Scheidingsprocesrecht.  's-Gravenhage (The Hague), Netherlands:  Staatsuitgeverij, 1974.  38p.

Raynal, Guillaume Thomas François.  Histoire du divorce de Henri VIII. roi d'Angleterre, et de Catherine d'Arragon.  Amsterdam, Netherlands:  [n.p.] 1763.  258p.

Reponsio ad disputationem cujusdam Phimostomi de divortio.  Amsterdam, Netherlands:  Theatrum Orbis Terrarum;  New York, NY:  Da Capo Press, 1972.

Rutgers, G. R.  Herziening scheidingsprocesrecht.  Deventer, Netherlands:  Kluwer, 1993.  98p.

Schouw, R. J., & F. M. Dieleman.  Echtscheiding en woningmarkt:  een voorstudie naar de complexe relatie tussen echtscheiding en de woningmarkt.  Amsterdam, Netherlands:  Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap;  Utrecht, Netherlands:  Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht, 1987.  92p.

Selderhuis, H. J.  Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer.  Leiden, Netherlands:  J. J. Groen, 1994.  437p.

Stille, A. L. G. A.  In der minne gescheiden:  rede uitgesproken ..  aan de Universiteit Utrecht.  Amsterdam, Netherlands:  Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap;  Deventer:  Kluwer, 1997.  32p.

Stokvis, Benno Jules, ed.  Echtscheiden.  Lochem, Netherlands:  V. uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, 1940.  305p.

Veggel, Elisabeth van.  Kleine gids bij echtscheiding:  dagvaarding, comparitie, boedelscheiding, alimentatie, kinderrechter, sociale wetten, etc.  Amersfoort, Netherlands:  Bekking, 1980.  151p.

Vermeer, Michel, & Cisca Dresselhuys.  De Moeilijkste relatie:  mensen over hun huwelijk of scheiding.  Nijmegen, Netherlands:  B. Gottmer;  Brugge:  Orion, 1978.  159p.

Verslag van Gespreksgroep ter Bestudering van het Vraagstuk van de Echtscheiding.  Commissie ter Bestudering van het Vraagstuk van de Echtscheiding.  ‘s Gravenhage (The Hague), Netherlands:  Staats-drukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1961.  29p.

Waaijer, J. M. A.  Het moderne vermogensrechtelijke echtscheidingsrecht:  een rechtsvergelijkende beschouwing over de vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding.  Amsterdam, Netherlands:  Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap;  Deventer:  Kluwer, 1981.  185p.

Wendels, A.  Internationale echtscheidingen.  Zwolle, Netherlands:  Tjeenk Willink, 1978.  113p.

Wendels, A.  Internationale echtscheidingen:  rechtsmacht, toepasselijk recht, erkenning.  Zwolle, Netherlands:  Tjeenk Willink, 1983.  151p.

Werff, C. van der.  Alimentatie na scheiding in 1982:  een landelijk dossieronderzoek.  's-Gravenhage (The Hague), Netherlands:  Ministerie van Justitie:  Staatsuitgeverij, 1987.  72p.

Werff, C. van der.  Opvattingen over de alimentatieduur:  eindrapport.  's-Gravenhage (The Hague), Netherlands:  Ministerie van Justitie:  Staatsuitgeverij, 1983.  87p.

Westerlaken, Janny, & S. Brouwer.  Er was eens een huwelijk.  Utrecht, Netherlands:  Bruna, 1973.  159p.

Wijsman, Johan Hendrik.  Echtscheidingsgronden in Nederland en de United States of America (een vergelijkende studie).  Amsterdam, Netherlands:  H. J. Paris, 1946.  295p.

Willequet, Edmond.  Du divorce;  commentaire du titre VI du Code civil, articles 229-305, augmenté de la conference de ce titre avec le Code civil hollandais.  Gand, Netherlands:  H. Hoste, 1856.  303p.

New Guines

Customary marriage and divorce in selected areas of Papua New Guinea.  Law Reform Commission of Papua New Guinea.  Papua New Guines:  The Commission, 1977.  53p.

New Zealand

Barrow, Lyn.  Divorce, illegitimacy and the child.  Sydney, Australia;  Wellington, New Zealand:  A. H. & A. W. Reed, 1968.  46p.

Divorce, domestic proceedings and civil actions.  New Zealand Department of Statistics.  Wellington, New Zealand:  The Dept., 1980.  25p.

Holden, Alan Clyde.  Family law and you.  Dunedin, New Zealand:  McIndoe, 1978.  47p.  Based on a series of seminars conducted by the author under title:  The blessed state of matrimony.

Inglis, B. D., & A. G. Mercer.  Family law centenary essays.  Victoria University of Wellington.  Wellington, New Zealand:  Sweet & Maxwell, 1967.  153p.  22 cm.

Joske, Percy Ernest, Sir.  Joske's law of marriage and divorce;  Australian and New Zealand marriage laws and Commonwealth marriage act and regulations.  Foreword by Sir Garfield Barwick.  4th ed.  Sydney, Australia:  Butterworths, 1967.  827p.

Joske, Percy Ernest.  Joske's Law of marriage and divorce in Australia and New Zealand.  2d ed.  Sydney, N.S.W.:  Butterworth & co., 1936.  772p.  3d ed., 1952, 828p.  4th ed., 1961-63.  5th ed, 1969, 951p.

New Zealand Supreme Court divorce statistics.  Department of Statistics.  Wellington, N.Z.:  Dept.  of Statistics,  1976.

Nixon, Allan Johnston.  Divorce in New Zealand, a preliminary survey.  Auckland, New Zealand:  Auckland University College, 1954.  47p.

Phillips, Roderick.  Divorce in New Zealand:  a social history.  Auckland, New Zealand;  New York, NY:  Oxford University Press, 1981.  154p.

Sim, William Alexander (d. 1928), & Wilfrid Joseph Sim, ed.  The Divorce and matrimonial causes act and the rules thereunder.  3d ed.  Auckland, New Zealand;  London:  Whitcombe and Tombs, 1921.  144p.  1929, 141p.  Divorce laws in New Zealand.

Sim, William Alexander (d. 1928), ed.  Sim's Divorce law and practice in New ZealandDivorce & court rules in New Zealand.

Sim, William Alexander, Sir (1858-1928).  Sim's Divorce law and practice in New Zealand.  1st ed., c1900.  5th ed.  Wellington, N.Z.:  Butterworth & Co., 1943.  Editors, Wilfrid Joseph Sim & P. Keesing.  255p.  6th ed., 1954, 318p.  8th ed., 1971, 508p.

Niger

Malleval, Félix, et al, eds.  Dix nouvelles du Niger.  Niamey, Niger:  Centre culturel franco nigérien, Niamey, 1980.

Nigeria

Ezeokana, Jude Obinna.  Divorce:  it's psychological effects on the divorced women and their children:  a study on the Igbos of Southern Nigeria.  Frankfurt am Main;  New York, NY:  P.  Lang, 1999.  275p.

I Gst., Ngurah Oka Metria K.  Laporan penelitian efektivitas pelaksanaan Undang-Undang no.  1 tahun 1974 tentang perceraian melalui pengadilan di Denpasar dan Tabanan.  Denpasar, Nigeria:  Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 1988.  Effectiveness of the 1974 marriage law with reference to divorce through legal procedures in Kabupatens Badung and Tabanan, Propinsi Bali and research of court decisions of Pengadilan Negeris Denpasar and Tabanan.

Yunus, Farouk.  Procedure of divorce from area courts to Shari'a Courts of Appeal.  Jos, Plateau State, Nigeria:  F. Yunus, c1991.  9p.

Nicaragua

Baca Muñoz, Mauricio.  El divorcio.  León, Nicaragua:  [n.p.] 1953.  36p.

Barreto Rojas, Ricardo.  El divorcio, contencioso y voluntario.  Léon, Nicaragua:  [n.p.] 1957.  34p.

Bonilla, T. G.  El matrimonio, o sea El codigo de la familia y sus efectos civiles, en conformidad a las leyes vigentes en la república examinadas y comentadas.  Managua, Nicaragua:  Tipografía nacional, 1894.  243p.

Ley para la disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes:  análisis crítico.  Managua, Nicaragua:  Partido Neo-liberal, 1989.  44p.

Ley reglamentaria del matrimonio civil.  Nicaragua:  [n.p.], 1894.  18p.

Mendieta Gutiérrez, Uriel.  El divorcio en del derecho internacional privado.   León, Nicaragua:  1948.  36p.

Norway

Bull, Kirsti.  Skilsmisse.  Oslo, Norway:  Gyldendal, 1979.  185p.

Eriksrud, Emil.  Hva De bør vite om ekteskap og skilsmisse;  jus i dagliglivet.  Oslo, Norway:  Dreyer, 1955.  144p.

Haga, Hilde Wiesener.  Hva man bør vite om separasjon og skilsmisse.  Oslo, Norway:  Grøndahl, 1974.  125p.

Holmøy, Vera, & Peter Lødrup.  Ekteskapsloven (lov 4.  juli 1991 nr.  47):  og enkelte andre lover med kommentarer.  Oslo, Norway:  Juridisk forlag, 1994.  711p.

Kravdal, Øystein.  Sociodemographic studies of fertility and divorce in Norway with emphasis on the importance of economic factors.  Oslo, Norway:  Statistisk sentralbyrå, 1994.  258p.

Kristiania, H.  Statistisk sentralbyrå:  Skilsmisser og separationer.  Norway:  Aschehoug & Co., 1905.  72p.

Langstrøm, Rolf.  Skilsmisse--nederlag eller nytt liv?.  Oslo, Norway:  Fabritius, 1981.  101p.

Lütken, Hans, ed.  Lov om indgaaelse og opløsning av egteskap av 31.  mai 1918.  Kristiania (Olso), Norway:  Aschehoug, 1920.  110p.

Mamelund, Svenn-Erik, Helge Brunborg & Turid Noack.  Skilsmisser i Norge 1886-1995 for kalenderår og ekteskapskohorter = Divorce in Norway 1886-1995 by calendar year and marriage cohort.  Oslo, Norway:  Statistisk sentralbyrå, c1997.  115p.

Molven, Olav.  Familierett.  Oslo, Norway:  Universitetsforlaget, 1992.  228p.

Mønnesland, Jan, Helge Brunborg & Randi Selmer.  Inngåelse og oppløsning av ekteskap etter alder og varighet = Formation and dissolution of marriage by age and duration.  Oslo, Norway:  Statistisk sentralbyrå:  I kommisjon hos H.  Aschehoug og Universitetsforlaget, 1982.  77p.

Myklebust, Anne-Lise.  Underholdningsbidrag ved separasjon og skilsmisse:  en undersøkelse av praksis ved Eidsivating lagmannsrett 1975.  Oslo, Norway:  Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, 1977.  79p.

Platou, Oscar Ludvig Stoud.  Forelæsninger over ægteskabs stiftelse of skilsmisse efter norsk ret,  Kristiania, I kommission hos T.O.  Brøgger, Norway:  [n.p.] 1899.  118p.

Statistisk sentralbyrå. Skilsmisser 1971-1973.  Oslo, Norway:  Statistisk sentralbyrå, 1975.  59p.