Haďti

Défay, Francis.  L'histoire d'un divorce, roman.  Port-au-Prince, Haďti:  Impr. de l'État, 1949.  63p.

Delatour, J. R.  Prononcées au Palais de justice les 3 avril, 26 juin, 24 juillet 1932 et le 22 janvier 1933 sous le bâtonnal.  Conférences juridiques-contradictoires.  Port-au-Prince, Haďti:  V. Valcin, 1933.  192p.

Honduras

Rosales Guillén, Antonio Mario.  Eficacia de la sentencia de divorcio dictada en el extranjero:  tesis.  Tegucigalpa, Honduras:  Impr. La República, c1975.  105p.

Hong Kong

Francis, Elizabeth, & Sarah Warren.  Divorce and separation in Hong Kong:  your guide to the law and procedure.  Hong Kong;  New York, NY:  Oxford University Press, 1995.

Hungary

A válás, a válások okai / [készült a Központi Statisztikai Hivatal Népesedésstatisztikai F´´oosztály Népesedésstatisztikai Osztály´n].  Központi Statisztikai Hivatal.  Népesedésstatisztikai Osztály.  Budapest, Hungary:  Központi Statisztikai Hivatal, 1967.  297p.

Bognár, Gábor, & József Telkes.  A válás lélektana.  Budapest, Hungary:  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986.  339p.

Cseh-Szombathy, László.   A házastársi konfliktusok szociológiája.  Budapest, Hungary:  Gondolat, 1985.  187p.

Csiky, Ottó.  A házasság felbontása.  Budapest, Hungary:  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990.  244p.

Hernádi, Miklós.  Válni veszélyes!:  családbomlás Magyarországon.  Budapest, Hungary:  Háttér Lap- és Könyvkiadó, 1989.  293p.

Kassa, Katalin, & Szerdahelyi Szabolcs.  Válófélben.  Budapest, Hungary:  Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1986.  127p.

Kemény, Lajos.  Orientirung.  Budapest, Hungary:  Papir-nyomda, 1929.  16p.

Naményi, Gyula.  Eljegyzés, házasság, válás a legújabb jogszabályok és joggyakorlat tükrében.  Debrecen, Hungary:  TTIT Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, 1958.  36p.

Pap, Tibor.  A bontás problematikája, családjogunk felszabadulás utáni fejl´´odésének tükrében.  Budapest, Hungary:  Tankönyvkiadó, 1961.  27p.

Rév, Erika.  Válóperek krónikája.  Budapest, Hungary:  Magyar N´´ok Országos Tanácsa:  Kossuth, 1986.  177p.

Sztehlo, Kornél.  A házassági elválás joga Magyarországon és Erdélyben, gyakorlati használatra az elválásból ered´´o személy- és vagyonjogi kérdésekben és az egyházi és világi biróságok elé tartozó válóperekben, különös tekintettel a Magyar kir. curia gyakorlatára.  Budapest, Hungary:  Franklin-társulat, 1885.  248p.

Toth, Thomas.  Les causes de divorce en droit hongrois.  Granby, Hungary:  [n.p.] 1951.  91p.

Varga, Alajos, Nagy Zoltán & Nádosné Szalma Zsuzsa.  Házassági, özvegyülési, válási táblák 1970-1985.  [készült a Központi Statisztikai Hival i.e. Hivatal Népesedésstatisztikai F´´oosztálya Népesedésstatisztikai Osztályán].  Budapest, Hungary:  Központi Statisztikai Hivatal, 1987.  243p.  Marriage, divorce, widows & widowers in Hungary.